หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่
Winstar Display - ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตัวกรองผลลัพธ์

ตัวกรองผลลัพธ์

เลือก รูปแบบการแสดงผล ภาพ หมายเลขรุ่น ขนาดโครงร่าง
(mm)
พื้นที่การมอง
(mm)
พื้นที่ใช้งานจริง
(mm)
อินเตอร์เฟซ IC Part No.
480×272
WF43MTIBEDRND 125.5×67.2 98.9×57.7 95.04×53.86 SPI,UART PIC24
480×272
WF43MTIBEDRGD 125.5×67.2 97×56 95.04×53.856 SPI,UART PIC24
800×480
WF50ESWAGDNN0 121×77.4 110.7×67.4 108×64.8 RGB HX8249-A+HX8678-C
800×480
WF50ETWAGDNN0 121×77.4 110.7×67.4 108×64.8 RGB HX8249-A+HX8678-C
800×480
WF70A4SWAGDNN0 165.8×106.61 154.9×93.8 152.4×91.44 RGB TBDNT51632T+NT52601TT
480×128
WF52ASZFSDHGX 180×75.8 129.2×35.9 127.152×33.9072 HDMI TFP401
480×272
WF43VSIAEDNN0 105.5×67.2 98.9×57.7 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43VSIAEDNT0 105.5×67.2 98.7×57.5 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43VSIAEDNG0 105.5×67.2 97×56 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43VSZAEDNN0 105.5×67.2 98.9×57.7 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43VSZAEDNG0 105.5×67.2 97×56 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
720×1280
WF50DSYA3MNN0 68.4×122.7 64.1×112.3 62.1×110.4 MIPI DSI ILI9881C
480×272
WF43QTIBEDBTD 106.7×83.98 98.7×57.5 95.04×53.856 MCU SSD1963
480×272
WF43QTIBEDBGD 106.7×83.98 97×56 95.04×53.856 MCU SSD1963
480×272
WF43PTIBEDBTD 106.7×83.98 98.7×57.5 95.04×53.856 MCU RA8875
480×272
WF43VTIAEDNN0 105.5×67.2 98.9×57.7 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43VTIAEDNT0 105.5×67.2 98.7×57.5 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43VTZAEDNN0 105.5×67.2 98.9×57.7 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43VTZAEDNT0 105.5×67.2 98.7×57.5 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43VTZAEDNG0 105.5×67.2 97×56 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
480×272
WF43UTIAEDNG0 105.4×67.1 97×56 95.04×53.856 RGB ST7282-G4-1L
1024×600
WF70A7TIAHLNN0 164.8×99.8 157.2×89.43 154.2144×85.92 LVDS EK79001HE+EK73215BCGA
go top
close