หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864C

หมายเลขรุ่น WEO012864C

►ประเภท: กราฟฟิก
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 0.96 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SH1106G
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800/8080/4-wire SPI/I2C

รายละเอียด

  • WEO012864CW : ขาว
  • WEO012864CL : สีเหลือง
  • WEO012864CS : สีฟ้าคราม (might have MOQ)

การร่าง

128x64 OLED Display, 128x64 OLED LCD, OLED 128x64, OLED Display 128 x 64 - WEO012864C

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No Connection
2 C1N Charge pump capacitor
3 C1P Charge pump capacitor
4 C2P Charge pump capacitor
5 C2N Charge pump capacitor
6 VDD2 Charge pump capacitor
7 NC No Connection
8 VSS Ground Pin
9 VDD1 Voltage for logic
10 NC No Connection
11~12 IM1,IM2 Interface selection
13 CSB Chip Select Pin
14 RESB Reset Signal Pin
15 A0 Data/Command Control Pin
16 WRB Read/Write Control
17 RDB Chip Enable Signal
18~25 D0~D7 Data Bus
26 IREF SEG output current refer pin
27 VCOMH COM deselected level
28 VPP Panel driving voltage
29~30 NC No Connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 26.70 × 19.26 mm
พื้นที่สำหรับการดู 23.34 × 11.46 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 21.74 × 10.86 mm
ระดับจุด 0.17 × 0.17 mm
ขนาดจุด 0.148 × 0.148 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Input Voltage VDD1 --- 2.8 3.0 3.3 V
 

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 1.54 oled, 1.54" oled, 1.54 inch oled, oled 1.54, oled 1.54"

go top
close