หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012832E

หมายเลขรุ่น WEO012832E

►ประเภท: กราฟฟิก (ไม่มีกรอบ)
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 1.04 นิ้ว
►128x32 Dot Matrix
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/32 duty
►อินเตอร์เฟซ: 6800, 8080, SPI, I2C
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว: SSD1306BZ (SSD1306 OLED)

รายละเอียด

  • WEO012832EW : ขาว
  • WEO012832EL : สีเหลือง
  • WEO012832ES : สีฟ้าคราม

การร่าง

1.04" OLED Display - WEO012832E - Winstar Display

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 NC No Connection
2 C2N Charge pump capacitor
3 C2P Charge pump capacitor
4 C1P Charge pump capacitor
5 C1N Charge pump capacitor
6 VBAT Charge pump regulator
7 NC No Connection
8 VSS Ground Pin
9 VDD Voltage for logic
10~12 BS0~BS2 Interface selection
13 CS# Chip Select Pin
14 RES# Reset Signal Pin
15 D/C# Data/Command Control Pin
16 R/W# Read/Write Control
17 E/RD# Chip Enable Signal
18~25 D0~D7 Data Bus
26 IREF SEG output current refer pin
27 VCOMH COM deselected level
28 VCC Panel driving voltage
29 VLSS Analog system ground pin
30 NC No Connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 33.40 × 14.50 mm
Viewing Area 27.68 × 7.80 mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 25.58 × 6.38 mm
ระดับจุด 0.20 × 0.20 mm
ขนาดจุด 0.176 × 0.176 mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Input Voltage VDD --- 2.8 3.0 3.3 V

Search keyword: 128x32 oled, oled 128x32, 1.04 oled, 1.04" oled, 1.04 inch oled, oled 1.04, oled 1.04", SSD1306 oled display
go top
close