หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ โมดูล OLED จอ OLED กราฟฟิก WEO012864J

หมายเลขรุ่น WEO012864J

►ประเภท: กราฟฟิก (With PCB)
►โครงสร้าง: COG
►ขนาด: 2.42 นิ้ว
►128 x 64 Dot Matrix
►ชุดควบคุมติดตั้งในตัว SSD1309ZC
►แหล่งจ่ายไฟ 3V
►1/64 duty
►อินเตอร์เฟซ: 8080 ตัวเลือก 6800, SPI, I2C

รายละเอียด

  • WEO012864JW : ขาว
  • WEO012864JL : สีเหลือง
  • WEO012864JG : สีเขียว (might have MOQ)
  • WEO012864JS : สีฟ้าคราม (might have MOQ)

การร่าง

Winstar Graphic Display OLED 128x64 - WEO012864J

ข้อมูลจำเพาะ

คุณสมบัติการปักไว้ที่อินเตอร์เฟส

Pin No. สัญลักษณ์ คุณสมบัติการทำงาน
1 VDD Voltage for logic
2 VSS Ground Pin
3 NC No Connection
4~11 D0~D7 Data Bus
12 CS# Chip Select Pin
13 NC No Connection
14 RES# Reset Signal Pin  
15 R/W# Read/Write Control
16 D/C# Data/Command Control Pin
17 E Chip Enable Signal
18 NC No Connection
19 DISP Display off
20 NC No Connection

ข้อมูลเชิงกล

รายการ ขนาด หน่วย
ขนาดโมดูล 75.0 × 52.7 mm
พื้นที่สำหรับการดู 57.01 × 29.49  mm
พื้นที่ที่ใช้งานอยู่ 55.01 × 27.49  mm
ระดับจุด 0.43 × 0.43 mm
ขนาดจุด 0.40 × 0.40  mm

ลักษณะทางอิเล็กทรอนิก

รายการ สัญลักษณ์ เงื่อนไข ค่ามาตรฐาน หน่วย
ค่าต่ำสุด ค่าปกติ ค่าสูงสุด
Supply Voltage VDD --- 2.8 3.0 3.3 V
 

Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 2.42 oled, 2.42" oled, 2.42 inch oled, oled 2.42, oled 2.42"

go top
close